Author Archive

Vad är streetwear?

Att förklara begreppet streetwear på ett snabbt sätt är inte helt enkelt. Det är nämligen ett mycket brett område. Övergripande kan man förklara det med att streetwear är en stil, ofta förknippad med vilka typer av kläder

Streetrace

Motorintresserad? Då har du säkert en åsikt om streetrace! Streetrace, eller street racing, är en form av tävling med bilar som olagligt körs i trafiken. Inte sällan på sen kväll eller nattetid. Ofta handlar det om korta,

Streetracebilar

Inom streetrace är bilen det centrala, även om det sociala och kulturen kring streetrace naturligtvis är minst lika viktigt. Det ska gärna vara mycket krafter under motorhuven men det är inte alla streetrace-entusiaster förunnat att få framföra
instinct